Vēstniecības un pārstāvniecības

Latvijas

Organizācijas:

Ārvalstu

Infografika par Latvijas goda konsuliem.

Ārvalstu diplomātiskā korpusa sastāvs un kontaktinformācija (angļu valodā)

Latvijas Republikai ir 44 diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības: 37 vēstniecības, 6 pastāvīgās pārstāvniecības, 1 ģenerālkonsulāts un 2 konsulāti.

Latvijas Republikā ir 37 ārvalstu vēstniecības, 11 starptautiskās organizācijas, 22 goda konsulāti un 3 ģenerālkonsulāti.
2014. gadā Latvijai ir 168 goda konsuli un 16 goda ģenerālkonsuli ārvalstīs. Latvijas Republikas goda konsuls vai ģenerālkonsuls ir persona, kurai Latvijas Republika uztic veikt valsti reprezentējošas un konsulārās funkcijas saskaņā ar 1963.gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem, starptautiskajām paražām, Latvijas Republikas noslēgtām konsulārajām konvencijām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Par goda konsulu var būt gan Latvijas Republikas, gan ārvalsts pilsonis, goda konsulam jābūt teicamai reputācijai. Goda konsuls nav ierēdnis un nav Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas darbinieks.

Vēstniecībās un pārstāvniecībās, kurās veic gan diplomātiskās, gan konsulārās funkcijas, ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks var būt akreditēts vienā rezidences valstī vai starptautiskajā organizācijā vai arī, ārpus savas pastāvīgās rezidences, vairākās valstīs un starptautiskajās organizācijās.